ติดต่อได้ที่ พญ.สุมนมาลย์ มนัสศิริวิทยา
คณะแพทยศาสตร์วริชพยาบาล
มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช
ตึกโอสถกรรม ชั้น 2
681 ถนนสามเสน แขวงวชิรพยาบาล
เขตดุสิต กทม. 10300
  sumonmalm@yahoo.com
 

เอกสารแปลของสถาบันพัฒนา
พัฒนาการคุ้มครองการวิจัยในมนุษย์
กฎนูเรมเบิร์ก (142 K)
ปฏิญญาเฮลซิงกิ (306 K)
รายงานเบลมองต์ (282 K)
แนวทางจริยธรรมสากลสำหรับ
  การวิจัยในมนุษย์ (604 K)
จริยธรรมในการวิจัยการดูแลสุขภาพ
  ในประเทศกำลังพัฒนา (1,532 K)
 

 
    HOME
   ความเป็นมา
   สารชมรม
   วัตถุประสงค์
   ข้อบังคับ
   รายนามคณะกรรมการ
   รายนามสมาชิกชมรม
   สิ่งตีพิมพ์
   เรื่องน่ารู้
   LINKs
 
 
 
 Best Ethics Committee Award
  FERCAP Annual International Conference 2019 in Penang, Malaysia
  November 26, 2019

ขอเรียนเชิญเข้าร่วมประชุมฝึกอบรม เรื่อง
  "Standard Course in Clinical Trials & GCP training program 2019"
  วันที่ 20 – 22 พฤศจิกายน 2562 ณ อาคารภูมิสิริ ชั้น 12 คณะแพทยศาสตร์ จุฬาฯ
    ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ http://rs.md.chula.ac.th/event/SCT2019 
* หมายเหตุ
» การลงทะเบียนจะสมบูรณ์ต่อเมื่อส่งแบบฟอร์มลงทะเบียนและหลักฐานการชำระเงินมาที่ฝ่ายวิจัย คณะแพทยศาสตร์ จุฬาฯ
  » รับจำนวนจำกัด กรุณาลงทะเบียนล่วงหน้า
    (ภายในวันที่ 5 พ.ย.62 ค่าลงทะเบียน 3,000 บาท ตั้งแต่วันที่ 6 พ.ย.62 3,500 บาท)
» ข้าราชการ/พนักงาน/ เจ้าหน้าที่ของรัฐ สามารถเบิกค่าใช้จ่ายได้ตามสิทธิและไม่ถือเป็นวันลาเมื่อได้รับอนุมัติจากต้นสังกัด
    รายละเอียดเพิ่มเติม 02-2564455 ต่อ 14 – 18 E-mail:  mdcuresearch@gmail.com  
รายละเอียดเพิ่มเติม Curriculum I
Curriculum II
Curriculum III
 
 แนวทางการขอรับการจัดอบรม จริยธรรมการวิจัยในมนุษย์จาก FERCIT
   คลิก » อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม...

 
  บรรณาธิการแถลง .....................................................1
  การนำ Common Rule มาปรับใช้............................................1
 
 
  หนังสือแนวทางจริยธรรมการวิจัยในเด็ก ราคาขายเล่มละ 120 บาท ราคาสมาชิก 100 บาท
  หากสนใจกรุณาติดต่อ คุณเพ็ญศรี 02-2564493
       
    หนังสือ แนวทางจริยธรรมการวิจัยในเด็ก  
       
   
     
Copyright (c) 2001 Forum for Ethical Review Committees in Thailand. All right reserved.
E-mail : webmaster@fercit.org