ติดต่อได้ที่ พ.อ.รศ.ชาญชัย ไตรวารี
เลขานุการชมรมฯ

สำนักงานพัฒนาวิจัย
วิทยาลัยแพทยศาสตร์พระมงกุฎเกล้า
อาคารศูนย์ประวัติและนิทรรศการ ชั้น1
317 ถ.ราชวิถี เขตราชเทวี กทม.10400
  ctrivaree@yahoo.com
    dmu_pcm@hotmail.com
 โทร :   02-3543981
 

เอกสารแปลของสถาบันพัฒนา
พัฒนาการคุ้มครองการวิจัยในมนุษย์
กฎนูเรมเบิร์ก (142 K)
ปฏิญญาเฮลซิงกิ (306 K)
รายงานเบลมองต์ (282 K)
แนวทางจริยธรรมสากลสำหรับ
  การวิจัยในมนุษย์ (604 K)
จริยธรรมในการวิจัยการดูแลสุขภาพ
  ในประเทศกำลังพัฒนา (1,532 K)
 

 
    HOME
   ความเป็นมา
   สารชมรม
   วัตถุประสงค์
   ข้อบังคับ
   รายนามคณะกรรมการ
   รายนามสมาชิกชมรม
   สิ่งตีพิมพ์
   เรื่องน่ารู้
   LINKs
 
 
 
 
     
  ประกาศ การแต่งตั้งประธาน
ชมรมจริยธรรมการวิจัยในคนในประเทศไทย (FERCIT) คนใหม่
 
   
     

 
 ขอเชิญชวนเข้าร่วมประชุมวิชาการออนไลน์ :
“The Evolution in Healthcare: Digital Transformation in Thailand Post COVID-19”
 คลิกเพื่อดูรายละเอียดเพิ่มเติม หรือลงทะเบียนเข้าร่วม
 

หรือกรอก ใบสมัคร(ผู้ตรวจประเมินฝึกหัด) แล้ว ส่งมายัง necast545@gmail.com
เบอร์ 02-561-2445 ต่อ 604
ติดต่อ คุณมิญชยา พิริยชาติ
เดือนกรกฎาคม 2563
12 ก.ค. 2563 Training day
13 – 15 ก.ค. 2563            โรงพยาบาลกรุงเทพ สำนักงานใหญ่
                                         Institutional Review Board, Bangkok Hospital Head Quarters
16 – 18 ก.ค. 2563        คณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในคน คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล
                                   Siriraj Institutional Review Board (SIRB), Faculty of Medicine,
                                  Siriraj Hospital, Mahidol University
23 – 25 ก.ค. 2563        คณะกรรมการจริยธรรมการวิจัย คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
                                  Faculty of Medicine, Chulalongkorn University Institutional Review Board
27 – 29 ก.ค. 2563        คณะกรรมการพิจารณาจริยธรรมการวิจัย คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช
                                  Vajira Institutional Review Board (VIRB), Faculty of Medicine, Vajira Hospital

รายละเอียดเพิ่มเติม Curriculum I
Curriculum II
Curriculum III
 
 แนวทางการขอรับการจัดอบรม จริยธรรมการวิจัยในมนุษย์จาก FERCIT
   คลิก » อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม...

 
  สารจากประธาน .....................................................1
  คลังตัวอย่างชีวภาพ จริยธรรม และกฎหมาย........................................1
 
 
  หนังสือแนวทางจริยธรรมการวิจัยในเด็ก ราคาขายเล่มละ 120 บาท ราคาสมาชิก 100 บาท
  หากสนใจกรุณาติดต่อ คุณเพ็ญศรี 02-2564493
       
    หนังสือ แนวทางจริยธรรมการวิจัยในเด็ก  
       
   
     
Copyright (c) 2001 Forum for Ethical Review Committees in Thailand. All right reserved.
E-mail : webmaster@fercit.org