ติดต่อได้ที่ พญ.สุมนมาลย์ มนัสศิริวิทยา
คณะแพทยศาสตร์วริชพยาบาล
มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช
ตึกโอสถกรรม ชั้น 2
681 ถนนสามเสน แขวงวชิรพยาบาล
เขตดุสิต กทม. 10300
  sumonmalm@yahoo.com
 

เอกสารแปลของสถาบันพัฒนา
พัฒนาการคุ้มครองการวิจัยในมนุษย์
กฎนูเรมเบิร์ก (142 K)
ปฏิญญาเฮลซิงกิ (306 K)
รายงานเบลมองต์ (282 K)
แนวทางจริยธรรมสากลสำหรับ
  การวิจัยในมนุษย์ (604 K)
จริยธรรมในการวิจัยการดูแลสุขภาพ
  ในประเทศกำลังพัฒนา (1,532 K)
 

 
    HOME
   ความเป็นมา
   สารชมรม
   วัตถุประสงค์
   ข้อบังคับ
   รายนามคณะกรรมการ
   รายนามสมาชิกชมรม
   สิ่งตีพิมพ์
   เรื่องน่ารู้
   LINKs
 
 
 
 
แจ้งการเลื่อนประชุมประจำปี FERCIT ปี 2563  
  เนื่องจากชมรมจริยธรรมการวิจัยในคนในประเทศไทย (FERCIT) จะมีการจัดประชุมประจำปี FERCIT
ในช่วงเดือนเมษายน หรือ พฤษภาคม ของทุกปี
สำหรับปี ๒๕๖๓ นี้ แต่เดิมจะจัดการประชุมในวันที่ ๒๗-๒๘ เมษายน ๒๕๖๓
ที่คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
  สืบเนื่องจากเหตุการณ์ระบาดของไวรัสโคโรน่า (COVID-19)
ทางชมรมฯ จึงขอเลื่อนการประชุมประจำปี FERCIT ออกไปก่อน
เมื่อสถานการณ์ปกติ จะได้แจ้งกำหนดจัดประชุมฯ ให้ทราบอีกครั้ง
   

» ขอเชิญเสนอชื่อประธาน FERCIT
บันทึกข้อความ เรื่อง ขอให้เสนอชื่อประธาน FERCIT
   
  ขอเชิญสมัครเข้าร่วมเป็นผู้ตรวจประเมินฝึกหัด (Trainee)
  ในการตรวจรับรองคุณภาพฯ ณ โรงพยาบาลพระปกเกล้า จันทบุรี
  ระหว่างวันที่ 30 เม.ย. – 2 พ.ค. 2563 และมีการอบรม Training day ในวันที่ 29 เม.ย. 2563
  สามารถลงทะเบียนได้ ตามลิ้งนี้ http://wow.in.th/bEZs หรือดาวโหลดแบบฟอร์มได้ »ที่นี่
  ส่งมายัง necast545@gmail.com พร้อมใส่ชื่อเรื่อง “สมัครเป็นผู้ตรวจประเมินฝึกหัด 2020”
   
 
รายละเอียดเพิ่มเติม Curriculum I
Curriculum II
Curriculum III
 
 แนวทางการขอรับการจัดอบรม จริยธรรมการวิจัยในมนุษย์จาก FERCIT
   คลิก » อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม...

 
  สารจากประธาน .....................................................1
  เรื่องเล่าจากการประชุมประจำาปี FERCAP 2019...........................................1
  Human Embryo Gene Editing Study...............................................................6
 
 
  หนังสือแนวทางจริยธรรมการวิจัยในเด็ก ราคาขายเล่มละ 120 บาท ราคาสมาชิก 100 บาท
  หากสนใจกรุณาติดต่อ คุณเพ็ญศรี 02-2564493
       
    หนังสือ แนวทางจริยธรรมการวิจัยในเด็ก  
       
   
     
Copyright (c) 2001 Forum for Ethical Review Committees in Thailand. All right reserved.
E-mail : webmaster@fercit.org