ติดต่อได้ที่ พญ.สุมนมาลย์ มนัสศิริวิทยา
คณะแพทยศาสตร์วริชพยาบาล
มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช
ตึกโอสถกรรม ชั้น 2
681 ถนนสามเสน แขวงวชิรพยาบาล
เขตดุสิต กทม. 10300
  sumonmalm@yahoo.com
 

เอกสารแปลของสถาบันพัฒนา
พัฒนาการคุ้มครองการวิจัยในมนุษย์
กฎนูเรมเบิร์ก (142 K)
ปฏิญญาเฮลซิงกิ (306 K)
รายงานเบลมองต์ (282 K)
แนวทางจริยธรรมสากลสำหรับ
  การวิจัยในมนุษย์ (604 K)
จริยธรรมในการวิจัยการดูแลสุขภาพ
  ในประเทศกำลังพัฒนา (1,532 K)
 

 
    HOME
   ความเป็นมา
   สารชมรม
   วัตถุประสงค์
   ข้อบังคับ
   รายนามคณะกรรมการ
   รายนามสมาชิกชมรม
   สิ่งตีพิมพ์
   เรื่องน่ารู้
   LINKs
 
  จำนวนผู้เข้าชม

 เดือนล่าสุด 
 
 
Hide Announcements
เอกสารการประชุมวิชาการประจําปี ชมรมจริยธรรมการวิจัยในคนในประเทศไทย (FERCIT)
  และการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ
Human Subject Protection Course & GCP
เมื่อ วันจันทร์ ที่ 29 – วันอังคาร ที่ 30 พฤษภาคม 2560

ห้องประชุมพรหมทัตตเวที (312/2) อาคาร อปร. ชั้น 3 คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ดาวน์โหลดเอกสาร ได้ที่นี่ (68,199 KB)

  เอกสารประกอบการบรรยาย
    ในวันที่ 23-24 พฤษภาคม 2559
    คลิกดาวน์โหลดเอกสาร »

Hide

รายละเอียดเพิ่มเติม Curriculum I
Curriculum II
Curriculum III
 
  แนวทางการขอรับการจัดอบรม จริยธรรมการวิจัยในมนุษย์จาก FERCIT
  คลิก » อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม...
 
  สารจากประธานชมรมฯ ...........................................................1
  การชี้แจงผู้ป่วยในการนำาตัวอย่างชีวภาพที่เหลือจาก กระบวนการตรวจวินิจฉัยและรักษาไปใช้ในการวิจัย .......1
เก็บมาฝากจากการประชุม ......................................3
Human Challenge Study ...................................5
Protocol Violation ...................................7
 
 
  หนังสือแนวทางจริยธรรมการวิจัยในเด็ก ราคาขายเล่มละ 120 บาท ราคาสมาชิก 100 บาท
  หากสนใจกรุณาติดต่อ คุณเพ็ญศรี 02-2564493
       
    หนังสือ แนวทางจริยธรรมการวิจัยในเด็ก  
       
   
     
Copyright (c) 2001 Forum for Ethical Review Committees in Thailand. All right reserved.
E-mail : webmaster@fercit.org