ติดต่อได้ที่ พ.อ.ศ.นพ.ชาญชัย ไตรวารี
เลขานุการชมรมฯ

สำนักงานพัฒนาวิจัย
วิทยาลัยแพทยศาสตร์พระมงกุฎเกล้า
อาคารศูนย์ประวัติและนิทรรศการ ชั้น1
317 ถ.ราชวิถี เขตราชเทวี กทม.10400
   ctrivaree@yahoo.com
     dmu_pcm@hotmail.com
 โทร :   02-3543981
 

เอกสารแปลของสถาบันพัฒนา
พัฒนาการคุ้มครองการวิจัยในมนุษย์
กฎนูเรมเบิร์ก (142 K)
ปฏิญญาเฮลซิงกิ (306 K)
รายงานเบลมองต์ (282 K)
แนวทางจริยธรรมสากลสำหรับ
  การวิจัยในมนุษย์ (604 K)
จริยธรรมในการวิจัยการดูแลสุขภาพ
  ในประเทศกำลังพัฒนา (1,532 K)
 


 
    HOME
   ความเป็นมา
   สารชมรม
   วัตถุประสงค์
   ข้อบังคับ
   รายนามคณะกรรมการ
   รายนามสมาชิกชมรม
   สิ่งตีพิมพ์
   เรื่องน่ารู้
   LINKs
 
คณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในประเทศไทย
 1  คณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในคน กรุงเทพมหานคร
 2  คณะกรรมการจริยธรรมการวิจัย
 3  คณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยโรงพยาบาลหัวหิน
 4  กรรมการวิชาการและจริยธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร
 5  คณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์มหาวิทยาลัยนครพนม
 6  คณะกรรมการจริยธรรมงานวิจัยในมนุษย์เครือโรงพยาบาลพญาไท-เครือโรงพยาบาลเปาโล
 7  คณะกรรมการพิจารณาจริยธรรมการวิจัยในคนด้านสุขภาพจิตและจิตเวช
 8  คณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ โรงพยาบาลวชิระภูเก็ต
 9  กรรมการจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์โรงพยาบาลบึงกาฬ
 10  คณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์
 11  จริยธรรมการวิจัย กรมแพทย์ทหารเรือ
 12  คณะกรรมการพิจารณาจริยธรรมการวิจัยโรงพยาบาลสมเด็จพระบรมราชเทวี ณ ศรีราชา

[1][2][3][4]
     
TOP
   
Copyright (c) 2001 Forum for Ethical Review Committees in Thailand. All right reserved.
E-mail : webmaster@fercit.org