ติดต่อได้ที่ พ.อ.รศ.ชาญชัย ไตรวารี
เลขานุการชมรมฯ

สำนักงานพัฒนาวิจัย
วิทยาลัยแพทยศาสตร์พระมงกุฎเกล้า
อาคารศูนย์ประวัติและนิทรรศการ ชั้น1
317 ถ.ราชวิถี เขตราชเทวี กทม.10400
  ctrivaree@yahoo.com
    dmu_pcm@hotmail.com
 โทร :   02-3543981
 

เอกสารแปลของสถาบันพัฒนา
พัฒนาการคุ้มครองการวิจัยในมนุษย์
กฎนูเรมเบิร์ก (142 K)
ปฏิญญาเฮลซิงกิ (306 K)
รายงานเบลมองต์ (282 K)
แนวทางจริยธรรมสากลสำหรับ
  การวิจัยในมนุษย์ (604 K)
จริยธรรมในการวิจัยการดูแลสุขภาพ
  ในประเทศกำลังพัฒนา (1,532 K)
 


 
    HOME
   ความเป็นมา
   สารชมรม
   วัตถุประสงค์
   ข้อบังคับ
   รายนามคณะกรรมการ
   รายนามสมาชิกชมรม
   สิ่งตีพิมพ์
   เรื่องน่ารู้
   LINKs
 
 
ลำดับที่ ชื่อ-นามสกุล หน่วยงาน
1003   นายภูเมธ กมลศุภกิตติ์   อาสาสมัครสาธารณสุขชุมชนเลียบคลองบางแค 167 ซ.เพชรเกษม 63 แขวงหลักสอง เขตบางแค กรุงเทพฯ 10160
1004   นางยุรพร อนุเคราะห์กุล   6/22 ซ.รามคำแหง 128 ถ.รามคำแหง แขวงสะพานสูง เขตสะพานสูง กรุงเทพฯ 10240
1005   นายอดิศร วิตตางกูร   สำนักงานพัฒนาระบบบริการทางการแพทย์ สำนักการแพทย์ กรุงเทพมหานคร 514 ถ.หลวง เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย กรุงเทพฯ 10100
1006   นายมานิตย์ ชัยมงคล   137/15 ซอยภาวนา ถ.ลาดพร้าว 41 แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
1007   ดร.ฐปรัตน์ รักษ์ภาณุสิทธิ์   คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี 181 ถ.เจริญประดิษฐ์ ต.รูสะมิแล อ.เมืองปัตตานี จ.ปัตตานี 94001
1008   ผศ.ดร.จิตศิริน ก้อนคง   สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม 156 ม.5 ต.พลายชุมพล อ.เมือง จ.พิษณุโลก 65000
1009   รศ.ดร.ฤทัยชนนี สิทธิชัย   คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ม.สงขลานครินทร์ 181 ถ.เจริญประดิษฐ์ ต.รูสะมิแล อ.เมือง จ.ปัตตานี 94000
1010   น.ส.ลัดดา คำแดง   หอผู้ป่วยศัลกรรมหญิง รพ.ยโสธร ถ.แจ้งสนิท ต.ตาดทอง อ.เมือง จ.ยโสธร
1011   ดร.ชมพูนุท สุภาพวานิช   วิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร จ.ยะลา 91 ถ.เทศบาล1 ต.สะเตง อ.เมืองยะลา จ.ยะลา
1012   นายเสฐียรพงษ์ ศิวินา   กลุ่มงานพัฒนาคุณภาพและรูปแบบบริการสำนักงานสาธารณสุขจ.ร้อยเอ็ด


[1][2][3][4][5][6][7][8][9][10][11][12][13][14][15][16][17][18][19][20][21]

สมาชิกท่านใดต้องการแก้ไข ชื่อ ยศ ตำแหน่งวิชาการ ที่อยู่ อีเมลล์
โปรดแจ้งที่ webmaster@fercit.org
TOP
   
Copyright (c) 2001 Forum for Ethical Review Committees in Thailand. All right reserved.
E-mail : webmaster@fercit.org