ติดต่อได้ที่ พญ.สุมนมาลย์ มนัสศิริวิทยา
คณะแพทยศาสตร์วริชพยาบาล
มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช
ตึกโอสถกรรม ชั้น 2
681 ถนนสามเสน แขวงวชิรพยาบาล
เขตดุสิต กทม. 10300
  sumonmalm@yahoo.com
 

เอกสารแปลของสถาบันพัฒนา
พัฒนาการคุ้มครองการวิจัยในมนุษย์
กฎนูเรมเบิร์ก (142 K)
ปฏิญญาเฮลซิงกิ (306 K)
รายงานเบลมองต์ (282 K)
แนวทางจริยธรรมสากลสำหรับ
  การวิจัยในมนุษย์ (604 K)
จริยธรรมในการวิจัยการดูแลสุขภาพ
  ในประเทศกำลังพัฒนา (1,532 K)
 


 
    HOME
   ความเป็นมา
   สารชมรม
   วัตถุประสงค์
   ข้อบังคับ
   รายนามคณะกรรมการ
   รายนามสมาชิกชมรม
   สิ่งตีพิมพ์
   เรื่องน่ารู้
   LINKs
 
 
ลำดับที่ ชื่อ-นามสกุล หน่วยงาน
1003   นายภูเมธ กมลศุภกิตติ์   อาสาสมัครสาธารณสุขชุมชนเลียบคลองบางแค 167 ซ.เพชรเกษม 63 แขวงหลักสอง เขตบางแค กรุงเทพฯ 10160
1004   นางยุรพร อนุเคราะห์กุล   6/22 ซ.รามคำแหง 128 ถ.รามคำแหง แขวงสะพานสูง เขตสะพานสูง กรุงเทพฯ 10240
1005   นายอดิศร วิตตางกูร   สำนักงานพัฒนาระบบบริการทางการแพทย์ สำนักการแพทย์ กรุงเทพมหานคร 514 ถ.หลวง เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย กรุงเทพฯ 10100
1006   นายมานิตย์ ชัยมงคล   137/15 ซอยภาวนา ถ.ลาดพร้าว 41 แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900


[1][2][3][4][5][6][7][8][9][10][11][12][13][14][15][16][17][18][19][20][21]

สมาชิกท่านใดต้องการแก้ไข ชื่อ ยศ ตำแหน่งวิชาการ ที่อยู่ อีเมลล์
โปรดแจ้งที่ webmaster@fercit.org
TOP
   
Copyright (c) 2001 Forum for Ethical Review Committees in Thailand. All right reserved.
E-mail : webmaster@fercit.org