ติดต่อได้ที่ พ.อ.ศ.นพ.ชาญชัย ไตรวารี
เลขานุการชมรมฯ

สำนักงานพัฒนาวิจัย
วิทยาลัยแพทยศาสตร์พระมงกุฎเกล้า
อาคารศูนย์ประวัติและนิทรรศการ ชั้น1
317 ถ.ราชวิถี เขตราชเทวี กทม.10400
   ctrivaree@yahoo.com
     dmu_pcm@hotmail.com
 โทร :   02-3543981
 

เอกสารแปลของสถาบันพัฒนา
พัฒนาการคุ้มครองการวิจัยในมนุษย์
กฎนูเรมเบิร์ก (142 K)
ปฏิญญาเฮลซิงกิ (306 K)
รายงานเบลมองต์ (282 K)
แนวทางจริยธรรมสากลสำหรับ
  การวิจัยในมนุษย์ (604 K)
จริยธรรมในการวิจัยการดูแลสุขภาพ
  ในประเทศกำลังพัฒนา (1,532 K)
 


 
    HOME
   ความเป็นมา
   สารชมรม
   วัตถุประสงค์
   ข้อบังคับ
   รายนามคณะกรรมการ
   รายนามสมาชิกชมรม
   สิ่งตีพิมพ์
   เรื่องน่ารู้
   LINKs
 
 
ลำดับที่ ชื่อ-นามสกุล หน่วยงาน
1154   พงศ์ศักดิ์ เลิศอุทัย   ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจ.หนองบัวลำภู ในศูนย์ราชการจ.หนองบัวลำภู ต.ลำภู อ.เมือง จ.หนองบัวลำภู 39000
1155   พญ.อรวรรณ ไชยมหาพฤกษ์   โรงพยาบาลพุทธชินราช พิษณุโลก เลขที่ 90 ถนนศรีธรรมไตรปิฏก อ.เมือง จ.พิษณุโลก 65000
1156   ผศ.ดร.รุ่งทิพย์ ดวงแก้ว   ภาควิชากายภาพบำบัด คณะสหเวชศาสตร์ มหาวิทยาลัย ธรรมศาสตร์ (รังสิต) 99 หมู่ 18 ถ.พหลโยธิน ต.คลองหนึ่ง อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี 12121
1157   นายนนทกร ดำนงค์   อาจารย์ประจำกลุ่มวิชาการพยาบาลผู้ใหญ่ คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา 169 ถนน ลงหาดบางแสน ตำบล แสนสุข อำเภอ เมือง จังหวัด ชลบุรี 20131
1158   พญ. ศิริณา ศรัทธาพิสิฐ   สำนักงานจริยธรรมวิจัยในมนุษย์ รพ.ขอนแก่น ถ.ศรีจันทร์ ต.ในเมือง อ.เมือง จ ขอนแก่น 40000
1159   จตุพร จันทร   สำนักวิจัยและพัฒนา ชั้น2 อาคารเอนกประสงค์ สถาบันจัดการปัญญาภิวัฒน์ 85/1 หมู่ 2 ต.บางตลาด อ.ปากเกร็ด จ.นนทบุรี 11120
1160   ผศ.ชื่นกมล ปัญญายง   ตึกคหกรรมศาสตร์ มรภ.อุตรดิตถ์ เลขที่ 27 ถ.อินใจมี อ.เมือง จ.อุตรดิตถ์ 53000
1161   วันเพ็ญ สุขส่ง   รพ.สมเด็จพระบรมราชเทวี ณ ศรีราชา อ.ศรีราชา จ.ชลุรี 20110
1162   ยุวดี แซ่จึง   บ.RPS Research Thailand 233/76 ไนท์บริดจ์พหลโยธิน อินเตอร์เชนจ์ ถ.พหลโยธิน แขวงอนุสาวรีย์ เขตบางเขน กทม. 10220
1163   นาวาอากาศโทหญิง วราลี อภินิเวศ   รพ.ภูมิพลอดุลยเดช (ศูนย์วิจัย ชั้ย3 อาคาร้มเกล้า) 171 ถพหลโยธิน แขวงคลองถนน เขตสายไหม กทม.10220
1164   ศ.นพ.พลพันธ์ บุญมาก   สาขาวิชาวิสัญญีวิทยา คณะแพทยศาสตร์มหาวิทยาลัยขอนแก่น 123 ต.ในเมือง อ.เมือง จ.ขอนแก่น 4000
1165   ดร.สุรางค์ วิมลธาดา   กลุ่มงานพยาบาลผู้ป่วยนอก รพ.กระทุ่มแบน ต.ตลาดกระทุ่มแบน อ.กระทุ่มแบน จ.สมุทรสาคร 74110
1166   นพ.ภาณุวัฒน์ วงษ์กุหลาบ   หน่วยโรคติดเชื้อ กลุ่มงานอายุรศาสตร์ ตึกอายุรกรรมชั้น1 รพ.ราชวิถี 2 ถ.ราชวิถี แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กทม. 10400


[1][2][3][4][5][6][7][8][9][10][11][12][13][14][15][16][17][18][19][20][21][22][23][24]

สมาชิกท่านใดต้องการแก้ไข ชื่อ ยศ ตำแหน่งวิชาการ ที่อยู่ อีเมลล์
โปรดแจ้งที่ webmaster@fercit.org
TOP
   
Copyright (c) 2001 Forum for Ethical Review Committees in Thailand. All right reserved.
E-mail : webmaster@fercit.org